Typy filtrů

FYZIOklinika

Mojí hlavní náplní práce je hledat nové klienty pro výrobu filtrů a filtračních zařízení v rámci zakázkové výroby. Svoji práci se snažím dělat s maximální péčí, svědomitě a s různým přístupem k různým zakázkám. Spokojených zákazníků stále přibývá což mne velmi teší. Nutno říci, že podobná zátěž je pro mne poslední dobou stále náročnější a náročnější z hlediska zátěže na mé tělo.

V poslední době se u mne objevují stále častěji zdravotní pohybové problémy, které mne částečně omezují. Absolvoval jsem bezpočet vyšetření. návštěv u lékařů a dalších poradců, avšak prozatím nikdo nedokázal mé problémy uchopit tak, jak by bylo třeba. V červnu tohoto roku jsem však navázal spolupráci s FYZIOklinika, která poskytuje péči dle očekávání a především s kladným výsledkem. O jakou kliniku se jedná ?

FYZIOklinika - moderní centrum fyzioterapie a rehabilitace

Většina fyzioterapeutů provádí nedostačující vyšetření a tudíž nemohou odhalit příčiny potíží. V krátkém vymezeném čase pouze instruují pacienta, jak má cvičit, a odpovědnost i samotný výkon nechávají na něm.

Co bych mohl především vyzvdvihnout manuální lymfodernáž,  přístrojová lymfodrenáž, a opravdu rozmanitá nabídka masáží, včetně moderní metody radiální rázové vlny a fokusované rázové vlny. Rázová vlna napomáhá léčit poúrazové stavy. Mě jedno sezení pomohlo při bolestivém pohybu ramene.
Tato klinika je vybavena moderními pomůckami a přístroji čili při svých návštěvách jsem se vždy cítil  v dobrých rukách s maximální profesionální péčí.
Zdroj: https://fyzioklinika.cz/o-nas

Fyzio Klinika - moderní centrum fyzioterapie a rehabilitace

Jak to v této klinice funguje?

Klinika provádí důkladné vyšetření Vašeho aparátu s důrazem na odhalení příčiny potíží. Využívá znalostí o funkčních svalových řetězcích, které přenáší daný problém nebo bolest navzdálenější místa od dané příčiny poškození. Využívají tedy dysfunkci svalů a kloubů a snadno a rychle ovlivní svalovou souhru nebo koordinaci. Mají osobní zájem o můj životní rytmus, zájmy, koničky, pracovní náplň, což vše může mít přímý vliv na pohybové obtíže. Po mé první návštěvě jsem odcházel s výraznou úlevou a nyní jsem opět v plné zátěži bez obtiží a plný optimismu a síly bez pohybových obtíží.

Co mne velmi potěšilo?

  • Mají flexibilní pracovní dobu a díky tomu jsem schopen spojit terapii s pracovními povinnostmi
  • Jsou k dispozici v brzských ranních hodinách
  • Pokud mám problém o víkendu, snaží se udělat maximum, aby pro mne nalezli vhodného pracovníka

Jsem rád, že jsem se mohl podělit o svoji osobní zkušenost v rámci mého pracovního prostoru formou webových stránek a FYZIOkliniku tak maximálně doporučit.

 

Neznáte označení
potřebného filtru?

Poptejte filtr ihned
pokud znáte označení!