Repase filtrů

Zanesený filtr neplní své základní poslání a v takovém případě je na místě jeho výměna. Výměnou nemusí být vždy myšleno nahrazení starého filtru novým, ale může jít i o výměnu za repasovaný filtr.

Proč byste měli uvažovat o repasi filtrů?

Protože cena repasovaného filtru může být zásadně nižší.

Cena nového filtru je tvořena konstrukčním obalem filtru a filtračním médiem. Je-li příčinou nefunkčnosti filtru pouze zanesené filtrační médium a konstrukční a těsnící prvky filtru jsou nepoškozeny, pak není důvod pro vyhození takového filtru a nahrazení novým filtrem. Takový filtr je lépe repasovat a dostanete filtr stejně výkonný za mnohem nižší cenu (to pochopitelně platí pro průmyslové filtry). Při repasi se filtr rozebere na jednotlivé elementy, vyčistí se a pouze filtrační médium se nahradí novým. Filtr opět sestavíme a může vám dobře a dlouho sloužit.

Určitě stojí za zmínku zastavit se u výměny filtračního média. U některých filtrů lze filtrační médium nahradit nejen identickým materiálem, ale i materiálem kvalitnějším s delší životností než byl původně od výrobce. To je možné díky neustálému vývoji filtračních materiálů. Pokud taková možnost existuje u vašeho filtru, určitě vám ji nabídneme.