Typy filtrů

Aktivní uhlí SILCARBON SC40

Aktivní uhlí SILCARBON SC40 - prodej

Co je aktivní uhlí?

Aktivní uhlí je filtrační a sorpční materiál založený na uhlíkové bázi vyráběný z takových surovin jako uhlí, dřevo či rašelina. Je charakteristický svou pórovitou strukturou a velkým vnitřním povrchem (až 1500 m2/g). Aktivní uhlí může adsorbovat velké množství látek ze vzduchu nebo vody.

Jak se aktivní uhlí vyrábí?

Jak již bylo řečeno výše při výrobě aktivního uhlí se využívá surovin jako uhlí, dřevo či rašelina. Tyto suroviny je nejprve nutné zbavit přirozeně těkavé složky a vlhkosti. Proto jsou zpracovávány v teplotách kolem 300 stupňů Celsia. Celý tento proces se označuje jako počáteční krok karbonizace. Následně se přejde k tzv. aktivaci uhlí pomocí přídavku vodní páry jako oxidačního média. Tento krok probíhá za teplot dosahujících až 1000 stupňů Celsia. Následný produkt, už zmíněné aktivní uhlí, je výkonný adsorbent s velkým množstvím rozdílně velkých póru až do molekulárních rozměrů.

Druhy aktivního uhlí

Neimpregnované aktivní uhlí

Tvořeno válcovými tyčinkami o průměru 3-4 mm a délce 4-8 mm. Ideální např. pro adsorpci organických par a zápachů z odpadního vzduchu, obecně poté pro adsopci (obohacování látek na povrchu tuhé látky pomocí tzv. Var der Waalsových sil)  plynů s vysokou molekulární hmotností. Díky své stálosti umožňuje provádění tzv. reaktivace čili následného opětovného nasazení uhlí k adsorpci.

Impregnované aktivní uhlí

Impregnované aktivní uhlí přichází na řadu v případě plynů, které jsou stardartním aktivním uhlím adsorbovány velmi málo nebo vůbec. Jedná se o látky, které se vyznačují nízkou koncentrací a toxickými účinky. Chemickou reakcí, konkrétně vazbou zmíněné látky na impregrant dochází k odstranění látky z prostředí tzv. chemisorpcí.

Druhy

 • aktivní uhlí (bambus), granulované - zrno, velikost zrna 3,0-5,0 mm
 • aktivní uhlí (kokos), granulované - zrno, velikost zrna 3,0-5,0 mm
 • aktivní uhlí (kamenné uhlí), granulované -zrno, velikost zrna 0,6-2,36 mm
 • aktivní uhlí (kamenné uhlí), granulované -zrno, velikost zrna 2,0-4,7 mm
 • aktivní uhlí (kamenné uhlí), peletované - válečky, průměr válečku 1,5-2,0 mm
 • aktivní uhlí (kamenné uhlí), peletované - válečky, průměr válečku 4,0 mm
 • aktivní uhlí (kamenné uhlí), peletované - válečky, průměr válečku 4,7 mm
 • aktivní uhlí (kamenné uhlí), práškové, velikost zrna 0,075 mm (mesh 200)
 • aktivní uhlí z kamenného uhlí, zrněné

Balení nabízeného sortimentu netto.

 • 25 kg pytle

 • 500 kg big bag

Reaktivace aktivního uhlí

Reaktivace uhlí je výhradně doména granulovaných sorpčních materiálů používaných při vodní filtraci. Jedná se o postup, kdy se staré, zanesené aktivní uhlí zahřívá na různé teploty a vzniklé úbytky se doplňují novým aktivním uhlím. Proces reaktivace zahrnuje celkem 4 kroky:

 1. sušení
 2. desorpce těkavých látek (do 250°C)
 3. pyrolýza a karbonizace netěkavých látek (do 750°C)
 4. samotná aktivace při teplotě 800-1000°C

Takto reaktivované uhlí má stejné vlastnosti jako úplně nové aktivní uhlí.

Regenerace aktivního uhlí

de o proces obnovy sorpčních vlastností aktivního uhlí metodou termické desorpce. Ohřevem upotřebeného aktivního uhlí na teplotu odpovídající teplotě varu dané nasorbované látky dojde k jejímu uvolnění do plynné fáze a následné kondenzaci par do fáze kapalné. Vyčištěné aktivní uhlí je pak předáno zpět zákazníkovi a vzniklý koncentrát je odstraněn dle charakteru obsažených látek. Aplikací metody termické desorpce lze z použitého aktivního uhlí odstranit širokou škálu nasorbovaných látek počínaje látkami, které nepoškozují životní prostředí (voda) po chemické organické sloučeniny (těkavá organická rozpouštědla, chlorované uhlovodíky apod). Touto cestou lze poměrně efektivně a ekonomicky aktivní uhlí zregenerovat.

Kde se aktivní uhlí používá?

Aktivní uhlí SILCARBON SC40 v systémech lakování a odsíření bioplynu

Typické zastoupení sulfanu v bioplynech se zpravidla pohybuje od 0,05-5%. Při spalování však sulfan oxiduje na korozivní oxidy síry a právě tyto oxidy síry reagují s kondenzátem, což má za následek chemickou reakci při níž vzniká kyselina sírová. Ta způsobuje závažnou korozi plynových motorů a pomocných zařízení, čímz se snižuje jejich životnost až o několik let! Snižování životnosti je samozřejmě nežádoucí jev a právě zde přichází na řadu aktivní uhlí neboť právě pomocí této látky se dosahuje velmi nízkých koncentrací sulfanu v bioplynech. 

Použití:

 • bioplynové stanice
 • lakování, v lakovacích boxech
 • digestoře, filtry filtrovacích hrnců
 • úprava pitné vody
 • odbarvování kapalin
 • zachycování těkavých látek
 • a další

 

Aktivní uhlí | Aktivní uhlí SO2

Aktivní uhlíAktivní uhlí SO2

 

Rádi Vám odborně poradíme. Váš dotaz pošlete buď přes formulář nebo přes e-mail: info (zavináč)mdfilter.cz

 

Doporučujeme:

 

 

Společnost MD Filter® se specializuje zakázkovou výrobou filtrů a jejich prodejem do různých průmyslových odvětví.  Zabývá se rovněž prodejem a regenerací aktivního uhlí.

U MD Filter můžete zakoupit filtry různých typů. Pokud byste v nabídce nenašli přesně to, co potřebujete, vyrobíme vám filtr podle vašich parametrů.

Zakoupíte zde vysoce kvalitní  filtrační kazety, kapsové filtry či filtrační vložky s aktivním uhlím, alternativu filtračních patron mnoha světových značek (Donaldson, ESTA, MANN, KEMPER, TEKA, UAS aj.) a další filtračních zařízení.

U nás najdete:

Individuální přístup · Rychlé vyřízení · Záruku spokojenosti

 

Z DŮVODŮ ČETNÝCH TELEFONÁTŮ  nás kontaktujte pomocí e-mailu info@mdfilter.cz nebo kontaktního formuláře níže na vebových stránkách

Navštívit můžete i náš nový web www.industry-filter.cz

Neznáte označení
potřebného filtru?

Poptejte filtr ihned
pokud znáte označení!